• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Stöd till teknik för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

Regeringen tillför Industriklivet 100 miljoner kronor för 2019 för ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till minusutsläpp.

Läs mer på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi