• Förnybar energi
  • Avfall och återvinning
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn

Har du en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Välkommen med din ansökan!

Utlysningen vänder sig till projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn. Du kan söka stöd för kortare genomförbarhetsstudier som syftar till att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt projekt.

Alla aktörer som kan bidra till snabbare elektrifiering av transportsektorn kan söka. Det kan till exempel vara:
  • Företag, även små och medelstora
  • Offentlig sektor
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Institut

Sista dag för ansökan är 1 oktober 2019.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi