• Förnybar energi
  • Sverige

Investeringsstöd till små och medelstora företag som gjort en energikartläggning

Utlysningen öppnar 15 augusti 2019 med planerad stängning i oktober 2019.

Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare.

Utlysningen riktar sig till alla små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning. Avsikten är att få fler företag att genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i kartläggningen. Det kan till exempel vara byte av styr- och reglersystem av värme/ ventilation/ belysning eller åtgärder för värmeåtervinning.

Läs mer och ansök på enerigmyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi