• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: utveckla hållbara biobränslen för flyg

Du som vill bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg är välkommen att söka stöd.

Utlysningens syfte är att bidra till utveckling och ökad användning av hållbara biobränslen för flyg i Sverige. Sista dag för ansökan är 12 september 2019.

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående syfte kan söka stöd inom utlysningen.
Det kan till exempel vara:

  • företag,
  • offentlig sektor,
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner och institut.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi