• Energi

Svenska lösningar energieffektiviserar det Indonesiska elnätet

Indonesien är en av världens snabbast växande ekonomier med ambitioner att ställa om sitt energisystem till ett mer hållbart och robustare system. Genom Energimyndighetens Business Accelerator Programme Indonesia har svenska företag möjlighet att introducera sina lösningar på den Indonesiska marknaden. Det finns ett stort behov av lösningar som effektiviserar elnätet, vilket tre svenska företag som ingår i programmet upptäckt.

Fler nyheter inom området energi