• Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning

Gröna Solberga testar hållbara innovationer

I bostadsområdet Solberga strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Fler nyheter inom området energi