• Energi
 • Resurser och miljö
 • Vatten och avlopp
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Avancerade material
 • Transporter

Utlysning: klimatneutrala städer

Städer är centrala i klimatomställningen och digitalisering och medborgarengagemang är viktiga möjliggörare. Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställningen i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och minst ett av fem temaområden:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Modeller för finansiering och affärsutveckling
 • Styrning; Intelligens
 • Cybersäkerhet och etik

Sista ansökningsdag är 30 augusti.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi