• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

Utlysning: klimatneutrala städer

Vinnova söker projektförslag som fokuserar på städer som med digitalisering och medborgarengagemang vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.

Projektkonsortier ska kraftsamla kring innovativa lösningar och ny kunskap som kan bidra till att accelerera omställningen till ett liv inom planetens gränser. Sök senast 30 augusti.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi