• Förnybar energi
  • Sverige

2020-målet i elcertifikatsystemet är uppnått

Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid.

Sedan 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt stödsystem för förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemets marknadsbaserade och teknikneutrala utformning har sedan 2003 bidragit till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

Läs mer om 2020-målet för elcertifikatsystemet på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi