• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

RE:source söker demonstrationsprojekt och innovationsprojekt

RE:Source öppnar nu årets stora utlysning och söker såväl demonstrationsprojekt som innovationsprojekt. Upp till 30 miljoner finns avsatt i stöd till de projekt som beviljas. För demonstrationsprojekten går ansökningstiden ut den 28 augusti och för innovationsprojekt är sista ansökningsdag 17 september.

Utlysningen har delats upp i Demonstrationsprojekt och två olika inriktningar för Innovationsprojekt. Totalt kan runt 30 miljoner fördelas mellan de beviljade projekten i utlysningen. Beslut om vilka projekt som beviljas medel fattas av Energimyndigheten. Planerad starttid för beviljade projekt är första kvartalet 2020.

Läs hela nyheten resource-sip.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi