• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Smart City Sweden invigt

Nu är den sydligaste av de sex regionala noderna som ingår i Smart City Sweden invigt

Globalt sett ligger Sverige långt framme på området smarta och hållbara städer. Intresset för svenska lösningar är redan stort internationellt. Det nya regeringsuppdraget kring Smart City Sweden ger ökade möjligheter att sprida lösningar och kompetens om smarta och hållbara städer från hela landet.

Läs mer om invigningen av Smart City Sweden på sbhub.se

Fler nyheter inom området energi