• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

Partner och case till nytt projekt inom cirkulär bioekonomi

Sustainable Business Hub, Gate 21 och Business Lolland-Falster driver ett förstudieprojekt, finansierat av Interrreg ÖKS, för att skanna potentiella utvecklingscase inom cirkulär bioekonomi.