• Energi

Ökad efterfrågan på fjärrkyla

En ny prognos, som Energiföretagen Sverige har beställt visar att fjärrkyleutbyggnaden kommer att öka kraftigt framåt, med hela 50 procent till 2030.

En färsk undersökning som konsultföretaget Devcco har genomfört på uppdrag av Energiföretagen visar att det efter några år av stiltje väntar en hög expansionstakt i fjärrkyleutbyggnaden framöver. Utbyggnaden kommer dels att ske i form av nybyggnation, dels genom förtätning i nuvarande fjärrkylenät.

Läs hela nyheten på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi