• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: Utmaningsdriven innovation

Vinnova finansierar i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför vill Vinnova finansiera samverkansprojekt som blir en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Viktiga utmaningar som Vinnova vill se ansökningar inom är projekt för att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion samt en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer samt sociala innovationer som leder till ett minskat utanförskap och ett mer inkluderande samhälle är exempel på andra utmaningsområden.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi