• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Teknik slår politik när det kommer till hastighet – då behövs testbäddar

Testbädd Göteborg - ett initiativ som ska underlätta för näringsliv, offentliga aktörer, science parks och akademi att öka innovationstakten.

För ungefär ett år sedan lanserades Testbädd Göteborg och både politiker, akademi och ett brett näringsliv var eniga om att innovation genom gränsöverskridande samverkan var den bästa vägen framåt för stadens utveckling. Verktyget för detta kallas testbäddar – miljöer där utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller processer sker i bred samverkan olika aktörer.

Läs mer om Testbädd Göteborg på bussinesregiongoteborg.selänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi