• Energi
  • Sverige

Sverige har en stor potential för att minska koldioxid i atmosfären

En sammanställning i tidningen Bioenergi visar att Sverige har en stor potential för att minska halten koldioxid i atmosfären genom bio-CCS.

Omkring 30 miljoner ton koldioxid från biobränslen släpps ut från de 23 största massabruken och 15 största kraftvärmeverken i Sverige. Att fånga in och lagra denna denna koldioxid skulle motsvara mer än hälften av de svenska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om att minska halten av koldioxid på Svebios webbplatslänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi