• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Asien

Utlysning om samarbete med Indien

Fokusområden för utlysningen är smarta städer och miljöteknik, digitalisering och Internet of Things (IoT)

Utlysningen riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Det är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation.

Utlysningen sker i samarbete med Department of Science & Technology, Government of India, genom Global Innovation & Technology Alliance (GITA). Ansökan sker parallellt i Sverige och i Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi