• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter

Sök stöd för att genomföra ditt EU-projekt

Du som har blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett EU-projekt (som inte startat ännu) kan söka finansiering till ditt EU-projekt. Det kan bland annat gälla projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond, Interreg eller Life.