• Energi
  • Asien

Stor efterfrågan på svenska energilösningar i Indonesien

Indonesien spås bli världens fjärde största ekonomi år 2050 och utgör en av världens största tillväxtmarknader. Trots det exporterar Sverige långt mer till andra, mindre asiatiska marknader. Det visar på en outnyttjad exportpotential – och goda affärsmöjligheter för svenska företag som vill etablera sig i landet.

Fler nyheter inom området energi