• Energi
  • Afrika

Utökat solelsstöd till Afrika

Sida satsar på småskalig el till den afrikanska landsbygden.

Idag saknar nästan 70 procent av befolkningen i Afrika, söder om Sahara elektricitet. Ett projekt från Sida går in med 500 miljoner kronor som inom fem år ska ge mellan 5 till 15 miljoner människor på landsbygden och i slumområden tillgång till el.

På landsbygden i projektländerna saknar nästan alla människor tillgång till ett elnät. De energikällor som finns är ofta dyra och skadliga för miljö och klimat, exempelvis engångsbatterier, fotogen och dieselaggregat. Men att bygga ut det traditionella elnätet är dyrt och tar tid, därför tittar man allt mer på småskaliga lokala lösningar. Ofta handlar det om små solcellssystem för hushåll där man "hyrköper" sin elanläggning och betalar en månadsavgift eller för sin förbrukning tills man äger sin anläggning. Betalningar och koll på förbrukning sköts med mobiltelefonen.

Elektricitet är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. Genom att tänka nytt och helt hoppa över steget med ett fast elnät gör vi det lättare att läsa läxor, ladda mobiler och datorer och kyla mat. El skapar också jobb, genom möjligheten att driva butiker och andra småföretag, säger biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Sida-stöd till solel för miljontals människor på afrikanska landsbygdenlänk till annan webbplats

Fler nyheter inom området energi

Här kan du läsa de senaste nyheterna inom området energi.