• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Ny hållbarhetsguide

Ny hållbarhetsguide ger kunskap och inspiration för att arbeta hållbart.

Nu finns nya Hållbarhetsguiden, en webbplats där företag, designer och utbildningssektorn kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Hallbarhetsguiden.se hjälper den som vill lära sig mer om ekodesign och få verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

Webbplatsen lanserades på engelska sommaren 2018 och nu kommer en svensk uppföljning. Guiden är utvecklad av Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID efter behov som identifierats vid en undersökning bland små och medelstora företag, designorganisationer och universitet.

Hallbarhetsguiden.selänk till annan webbplats