• Energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Ignite Sweden

Ignite Sweden is a national initiative. It´s always free for startups. The overall aim for the project is to help startups to find their first large customers.