• Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Ny testbädd för hållbara boendelösningar

Bostadsområdet Solberga ligger strax söder om Stockholm. Där skapar Stockholmshem och Svenska Miljöinstitutet, IVL en grön testbädd, Gröna Solberga.

I bostadsområdet Gröna Solberga ska företag få möjlighet utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö. Med projektet i Solberga vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för dagvattenhantering och avfallshantering.

Plantering från Gröna Solberga

En viktig fråga handlar om hur man kan hantera dagvatten för att undvika översvämningar. Där kommer man nu titta på olika lösningar för att fördröja och samla in regnvatten från stuprör och tak. På så sätt minskar belastningen på stadens dagvattenledningar, samtidigt som fastigheterna skyddas.

Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor rörande våra boenden och människors beteenden som är intressanta för miljöforskningen och där vi ser stora möjligheter att göra klimatsmarta förbättringar. I Gröna Solberga får företagen möjlighet att testa sina lösningar i en miljö där familjer, pensionärer, unga, alltså vanliga människor bor. Det är ett viktigt steg för att få fart på lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Solberga kan företag, akademi och olika organisationer tillsammans med de boende hitta lösningar på bostadssektorns utmaningar.

Gröna Solbergalänk till annan webbplats