Search

Svensk Exportkredit, SEK

SEK erbjuder lån till exportföretag och exportföretagens utländska kunder.

Svensk Exportkredit är ett statligt ägt finansinstitut med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

SEK har ett avtal värt 100 miljoner euro med Bank of China. Samarbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommer att underlätta finansiering för svenska miljöteknikföretag som är aktiva på den kinesiska marknaden.

Vad kan SEK göra för dig?

SEK erbjuder finansieringslösningar för dig som är exportföretagare och för dina kunder. Nedan kan du få mer information om respektive finansieringsform:

Hur går det till?

Beroende på vilken typ av lösning du är intressserad av så kan du via länkarna ovan komma i kontakt med rätt person. Ju tidigare i finansieringsprocessen du kommer i kontakt med SEK desto förmånligare lösning kan de erbjuda dig.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om SEKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Voith Hydro i Västerås fick hjälp av SEK

Läs mer om Voith Hydro.

SEK finansierade Voith Hydroslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vattendammar i Angola.

Vill du ha hjälp med din exportaffär?

Kontakta SEKs medarbetare inom miljöteknikområdet;

Johan Henningsson

08-6138417

Skicka e-post


Michael Käbin

08-6138423

Skicka e-post