Search

Naturvårdsverket

LIFE är EUs finansiella instrument för miljö och klimat. Naturvårdsverket har ansvaret för ansökningar i Sverige.

LIFE

Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Naturvårdsverket informerar och erbjuder stöd till sökande i Sverige, bland annat genom att hjälpa till att bedöma om ett projekt kan få bidrag och skicka ansökningarna vidare till EU-kommissionen. Sedan är det EU-kommissionen som fördelar pengarna. Totalt avsätts 3,4 miljarder euro, cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014–2020. Dessutom införs så kallade integrerade projekt.

Vad är integrerade projekt?

De integrerade projekten ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policyer. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla.

Hur ansöker man till LIFE?

Du fyller i formuläretWord med beskrivning av vad du planerar och skicka in det via mail till Naturvårdsverket.

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. En ny ansökningsperiod, som är den sista för 2016, öppnar den 29 augusti. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018.

Hur ansöker man till Klimatklivet?

Du fyller i formuläret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs noga igenom instruktionerna innan du skickar din ansökan.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till stadsinnovationer

En ny generation avancerad miljöteknik behöver utvecklas för att städerna ska bli hållbara. Regeringen satsar 68 miljoner kronor till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.

2016–2019 utlyser Naturvårdsverket 17 miljoner per år, i samverkan med Boverket och Energimyndigheten. Stödet är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder.

Hur ansöker man om stöd till stadsinnovationer?

Information om stödet och utlysningsperioder:

www.naturvardsverket.se/stadsinnovationerlänk till annan webbplats

För frågor om stödet, kontakta: stadsinnovationer@naturvardsverket.se.

Vill du veta mer?

Kontakta följande personer för mer information:

Miljöpolitik och information

Elisabeth Gärdin

Skicka e-post

LIFE+

Josefin Olsson

Skicka e-post