Search

Goda exempel

Här kan du ta del av svenska miljöteknikföretag och deras innovativa lösningar inom olika områden.

Moving towards a circular economy

Den här rapporten om cirkulär ekonomi är ett resultat från projektet: ”Moving towards a circular economy” som genomförts av arbetsgruppen för avfall inom Nordiska Ministerrådet.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: September 2015

Tempo - Tema Miljödriven näringslivsutveckling

Hur kan miljövänliga varor och tjänster skapa tillväxt för Sverige? I detta nummer av Tempo kan du läsa om ett antal goda exempel och göra en djupdykning i den miljödrivna näringslivsutvecklingen.

Ladda ner magasinetPDF

Utgiven: 2013

World waste watch - Business Guide 2012-2013

The World waste watch is a magasine promoting leading Swedish cleantech companies in waste, recycling, renewable energy, water management and green building to the international market.

Download the guidePDF

Published: 2013

En lönsam historia för miljöteknikföretag

Det här är en skrift om Tillväxtverkets satsningar inom miljödriven affärsutveckling, som har varit en lönsam historia för företag som
säljer miljöanpassade varor och tjänster.

Ladda ner publikationenPDF

Utgiven: Juni 2012

Svanen och EU Ecolabel

I denna skrift presenteras 18 goda exempel från små företag som verkar i nordiska småsamhällen och som fått sina varor eller tjänster miljömärkta med Svanen eller EU Ecolabel.

Ladda ner rapportenPDF

Utgivnen: Mars 2012

Miljötekniklösningar – 13 Svenska exempel

Läs om Svenska goda exempel inom områden som förnybar energi, avfallshantering, vattenrening och hållbar stadsutveckling.

Ladda ner publikationenPDF

Utgiven: September 2011

Har du problem att öppna publikationerna?

För att kunna öppna publikationerna i pdf-format behöver du ha rätt version av Adobe Reader installerad.

Här kan du ladda ner den senaste versionen kostnadsfrittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa oss

Kontakta oss om du har tips på intressant publikationer.

Skicka mail

Greentech the Swedish experience and expertise

Genrebild för solenergi.

Sweden is one of the world’s leading nations innovating, implementing and exporting green technologies.

Download reportPDF