Search

Om oss

Swedish Cleantech är den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag och har tagits fram inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer.

Swedish Cleantech drivs av Tillväxtverket - en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Tillväxtverket har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt.

Våra samarbetspartners är;

 • Tillväxtverket
 • Business Sweden
 • Energimyndigheten
 • Vinnova
 • Almi
 • Svensk exportkredit (SEK)
 • Sida
 • Exportkreditnämnden (EKN)
 • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
 • Naturvårdsverket
 • Swedfund
 • svenska regionala aktörer samt intresse- och branschorganisationer som verkar inom miljöteknikområdet.

Här till vänster hittar du mer information om alla våra samarbetspartners.

Registrera ditt företag

Pågående arbete vid dator. Fotograf: Jeanette Hägglund.

Swedish Cleantech erbjuder ditt företag att kostnadsfritt exponeras till tusentals köpare och investerare som letar efter miljötekniklösningar. Registreraöppnas i nytt fönster