Search

Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna

Genrebild för avloppsrening.

Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna är ett ingenjörsföretag som sedan sammanslagningen med Veolia är versamma inom en rad områden inom miljöteknik.

Företaget tillhandahåller processlösningar från idé till färdig anläggning. Förutom nyckelfärdiga anläggningar erbjuder de också kundanpassade lösningar för styr- och övervakning.

Företaget är verksamma inom bland annat gruvindustrin, pappers- & massaindustrin, dricksvatten, avloppsvatten och mobila lösningar.

Mångårig erfarenhet

Företaget har över 20 års erfarenhet av att leverera lösningar med garantier för funktion och prestanda inom vatten, avlopp och process till kommun- och industrikunder.

Kontakt

Klosterängsvägen 11 A
226 47 Lund

www.vaing.se