Search

TRINE AB

Idag lever 1,3 miljarder människor i energifattigdom. TRINE är en impact fin-tech startup med visionen att utrota energifattigdomen.

Som deltagare i Chalmers Ventures acceleratorprogram i Göteborg utvecklar TRINE en unik crowdinvesting-plattform som sammanför kapital från enskilda individer med lokala solentreprenörer på tillväxtmarknader. Företagets kunder investerar i specifika solenergiprojekt och får återbetalning genom solentreprenörens försälning av el.

En god affär med viss avkastning samtidigt som varje investering bidrar till social och miljömässig hållbarhet.

Kontakt

Holtermansgatan 1 B
412 92 Göteborg

www.jointrine.com