Search

Swestep AB

Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende.

Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke-fossila gröna material, bränslen, prestationskemikalier och fibrer för olika branscher, särskilt de med högt fossila beroende som söker alternativa lösningar.

Teknologin stödjer också möjligheten att mixa all typ av organiskt avfall och restprodukter simultant, vilket skapar nya affärsmöjligheter för både WTE (Waste-To-Energy) och NMS (New Material Sectors), oberoende av affärssegment eller geografisk placering. Swesteps patenterade spetsteknologi, CPD-processen (Catalytic Pressureless Depolymerization), stödjer behovet att finna lösning på att ”Close the Loop” ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv.

Kontakt

Lillvägen 4
592 41 Vadstena

www.swestep.com