Search

Swedish Hydro Solutions AB

Swedish Hydro Solutions erbjuder kunskap, produkter och utrustning för effektiv och miljömässigt hållbar vattenrening av stora volymer.

Företaget introducerar en ny patentsökt vattenreningsteknik, som baseras på ett ämne som kallas kitosan och som utvinns ur restprodukter från livsmedelsindustrin. Kitosan är fullt biologiskt nedbrytbar och metoden har dokumenterade resultat, vilka visat på hög säkerhet för miljön och effektiva reningsresultat. Kitosan är godkänd av USAs naturvårdsverk (USEPA) för exempelvis dag- och länsvattenrening.

Swedish Hydro Solutions riktar sig till företag och organisationer som har behov av effektiv och hållbar rening av stora volymer vatten. Det kan till exempel vara organisationer inom bygg- och anläggningsbranschen, gruvor, industrier, stadsutveckling, hamnar och flygplatser.

Kontakt

Ängsvaktaregatan 25
441 38 Alingsås

www.swehydro.se