Search

Svevia AB

Svevia AB är företaget med helhetslösningar i fokus. Vi verkar inom områdena marksanering, utredningar, vattenrening och mottagning av förorenad jord. Våra medarbetare finns i större delen av landet, från Umeå i norr till Lund i söder.

Med vår mobila jordtvätt- och vatten­renings­utrustning samt våra åtta mottagnings­anläggningar runt om i landet kan vi vara på plats där du behöver det. Vi hjälper till med allt från utredningar och undersökningar till sanering och återställning. Med Svevias omfattande resurser för mark- och anläggnings­arbeten till vårt förfogande gör att vi kan fullfölja arbetet hela vägen, till att återställa ytorna eller till att skapa en ny miljö.

Svevia har även som första företag tagit fram en metod för att tvätta PFOS-förorenad jord i vår mobila jordtvätt. Genom att tvätta den förorenade jorden på plats minskar såväl kostnader som miljöpåverkan av de uteblivna transporterna.

Kontakt

Svetsarvägen 8A
17141 Solna

www.svevia.se/dina-behov/sanering-av-mark-och-vatten.html