Search

Renluftsteknik AB

Genrebild för luftkvalitet.

Renluftsteknik utvecklar och tillverkar produkter som renar luften. Produkterna ger en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter.

Renluftsteknik är specialiserade på tekniker inom jonisering, både elektrostatiska laddningar såväl som bipolär jonisering. Företagets kunder finns bland annat inom industri, sjukhus och skolor.

Beprövad filtrering

Renluftsteknik har sedan starten 1982 utvecklat och fördjupat sin kompetens när det gäller avancerad luftrening. Företaget använder sig av beprövad filtrering, UV-ljus för virusbekämpning, jonisering mot odörer och elektrostatisk filterteknik mot dammpartiklar och radon.

Kontakt

Smithska vägen 21
421 66 Västra Frölunda

www.renluftsteknik.se