Search

Renetech AB

Renetech arbetar med projektutveckling inom förnybar energi och återföring av resurser i bioekonomin; fordonsbränsle, elektricitet, värme och biogas från förnybara källor som avfall, biomassa, vattenkraft och sol.

Renetech utvecklar projekt tillsammans med lokala intressenter, teknik- och systemleverantörer, byggentreprenörer och investerare.

Sedan Renetech grundades 2005 har företaget arbetat med projektutveckling, forskning och konsulttjänster i små och stora projekt varav de flesta inom EU och Afrika söder om Sahara, med fokus på Östafrika.

Kontakt

c/o SVEBIO, Holländargatan 17B
111 60 Stockholm

www.renetech.net