Search

PUS AB

Vi reparerar sprickor och skyddar betongkonstruktioner med Penetron®metoden inom Stockholm. Vårt arbete utförs med miljövänlig, osmotisk kristallisering, vilket är ett mer kostnadseffektivt alternativ till traditionell dränering eftersom fukt inte bara kommer in genom väggar, 95% stiger kapillärt genom golvet.

Kristallisering får fukten i betongen att förångas med ett bestående skydd. När betong behandlas på detta sätt, även med kvarvarande klorider, stannar all korrosion i frånvaro av vatten. Betongen blir stärkt på djupet och klarar därför yttre åverkan av exempelvis biltrafik, truckar och slitage vid lastning och lossning utan att försämras.

Kristallisering är den mest kostnadseffektiva tätningsmetoden eftersom den inte kräver underhåll, detta jämfört med andra lösningar med dyra underhåll och oönskade torktider.

Vid traditionell dränering kan kapillärt stigande fukt fortfarande söka sig vidare upp i väggar. Rötter kan dessutom punktera tätningsmaterial och på sikt kan fuktproblem återuppstå.

Kontakt

Otterstavägen 3 A
17265 Sundbyberg

www.pusab.se