Search

PUS AB

Vi tätar och skyddar betongkonstruktioner i Stockholm med osmotisk kristallisering, ett snabbare och billigare alternativ till traditionell dränering.

Vatten tränger inte bara in genom väggar, 95 % sugs upp genom golvet. En dränering är tidskrävande, kostsam och ger inte fullgott skydd eftersom fukt fortfarande kan stiga kapillärt genom bottenplattan. Är grunden av betong, så kan vi täta inifrån. Fukten i väggar och golv förångas permanent, så det finns ingen risk för att den stannar kvar och bildar mögel och oangenäm lukt. I behandlad betong, även med kvarvarande klorider, avstannar all korrosion i brist på vatten.

Kristallisering är den mest kostnadseffektiva, tätande metoden för att den är helt underhållsfri. Metoden är långt bättre än mekaniska lösningar som kräver kostsamma underhåll och överraskande driftstopp.

Kontakt

Otterstavägen 3 A
17265 Sundbyberg

www.pusab.se