Search

Pro Ref AB

Pro Ref AB tillverkar kyl- och frysaggregat och pumpmoduler för olika ändamål. De prefabricerade modulerna är riktade mot industri, medicin, butikskyla och marina applikationer. Företaget tillhandahåller både special- och skräddarsydda kundlösningar.


Företaget har serietillverkning av kylaggregat och värmepumpar. Tillsammans med kund utvecklar de och tar fram rätt teknik och produktionslösning innan tillverkningen tar vid.

Till Pro Ref hör också en agenturverksamhet - utvalda produkter och tillbehör som kunderna efterfrågar. Det stora delen i det segmentet är BIG FOOT SYSTEMS - ett system för allt som monteras på tak och mark.

Kontakt

Idrottsvägen 9
596 34 Skänninge

www.proref.se