Search

Plagazi AB

Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall.

Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar:
• vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser
• bristen på hållbara och billiga alternativ
• växande problem med avfall som läggs på deponi.

Plagazi löser dessa globala problem/utmaningar med Plagazi®-processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. De konkurrerande metoderna att framställa vätgas är steam reforming och elektrolys av vatten.

Plagazi®-processen leder till trefaldig vinst för samhället:
• bättre hantering av växande avfallsberg
• minskat beroende av fossila bränslen och tillgång till billig, ren vätgas
• minskad påverkan på vårt klimat från CO2-utsläpp.

Kontakt

Volvovägen 8
269 34 Båstad

www.plagazi.com