Search

Parks4Solar AB

Parks4Solars mål är att bygga en global och komplett laddinfrastruktur för laddfordon, genom en väl genomtänkt etableringsplan, tekniska innovationer, en från mobiltelefonibranschen väl beprövad abonnemangsmodell.


Parks4Solar betyder laddning av fordon med solkraft. Laddning av fordon är en växande marknad och genom att förädla produkten och affärsidén så har Parks4Solar redan idag återförsäljare av abonnemang, egna försäljningskanaler och samarbetspartner.

Företaget kommer att bygga ut produktion av solkraft genom att montera solföljare och solpaneler i takt med expansionen. Detta ger Parks4Solar en särställning på marknaden som ett grönare företag.

Kontakt

Ribstonvägen 5
585 93 Linköping

www.parks4solar.com