Search

Ledia Sweden AB

Ledia Sweden AB har ambitionen att påskynda teknikskiftet från traditionell belysning till LED-belysning. Detta genom att verka inom belysningsbranschen på ett unikt sätt.

Företaget levererar tjänster och helhetslösningar under ett och samma paraply:

  • Energi- och LCC-beräkningar
  • Import och distribution av LED-belysningar, direkt från fabrik
  • Support, installation, driftsättning och service av LED-belysningar
  • Avfallshantering

Ledia Sweden har som vision att uppnå en betydande marknadsandel i Norden inom de kommande 5 åren.

Kontakt

Rubinvägen 21
752 68 Uppsala

www.ledia.se