Search

Kabona AB

Se Ecopilot® som en intelligent hjärna som överstyr det befintliga ventilations-, värme- och kylsystemet, oavsett fabrikat. Principen är enkel, produkten utnyttjar all den gratisenergi som varje dag alstras av människor, datorer, belysning och väderlek vilken sedan lagras i byggnadens väggar, golv, tak, stomme och inredning.

Realtidsoptimerat system

Problemet med många fastigheter är att de har en vertikal systemuppbyggnad där ventilations-, värme- och kylsystemen projekteras, installeras, styrs och driftas separat. Ecopilot® är en horisontell plattform som automatiserar systemintegrationen och realtidsoptimerar systemen, baserat på att långsiktigt utnyttja fastighetens termiska lagringsförmåga.

Kontakt

WIESLANDERS VÄG 4
504 31 Borås

www.ecopilot.com