Search

Jeff Electronics

Jeff Electronics utvecklar och tillverkar lösningar för styr-och reglersystem och är idag en väletablerad aktör i branschen som mottagit flera utmärkelser för sina produkter.

Företagets kärnområden inom styr- och reglersystem är utveckling av styrsystem för värmepumpstyrning, fastighetsautomation för kulturfastigheter och tjänster inom värmesystem, maskinnära programmering, SCADA-System och mer. Systemen reducerar energiförbrukning, förenklar driftadministration och effektiviserar nuvarande värmesystem.

Företagets senaste utvecklade produkt CC V Pro ® för villor och fastigheter är ett standardiserat och flexibelt styrsystem som passar alla värmepumpar med vattenburet värmesystem.

Styrsystemet CC Fastighet® verkar för kostnadseffektiva och driftsäkra lösningar för kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Jeff Electronics har även produkter specifikt utvecklade för särskilda anläggningar, som CC Kyrka® för styrning av värme och fukt i kyrkor samt CC K-märkt® för styrning i slott och herrgårdar.

Kontakt

Varbergsgatan 2c
412 65 Göteborg

www.jeff.se