Search

IONPLASMA AB

IONPLASMA AB tillverkar och marknadsför luftreningsutrustningar för krävande miljöer såsom Biogasverk, reningsverk eller andra krävande miljöer där luktproblem eller korrosions problem är svåra.
IONPLASMA ABs egen teknik bygger på plasma, och är synnerligen båda kostnadseffektivt som tekniskt effektivt. Låga underhållskostnader och hög driftssäkerhet.
Systemen bär enkla att projektera in och installera i såväl nybyggnationer som redan befintliga anläggningar. Vi har mer än 30 års erfarenhet av luktproblem, och erbjuder kostnadsfri luktanalys utmynnande i offert på TurnKey lösning. Luktgaranti erbjudes om kunden så önskar

Kontakt

Vankiva 8398
28195 Vankiva

www.ionairtech.com