Search

ILEMA Miljöanalys AB

Ilemas affärsidé är att vara en kompetent, effektiv partner vid mätuppdrag och miljöpolicyfrågor så att kunder på ett snabbt och kvalificerat sätt uppfyller kraven som dagens och framtidens miljöpolitik för med sig.

Som Sveriges ledande och största företag inom luftemissioner kan Ilema erbjuda marknadens bredaste utbud av tjänster för att hjälpa sina kunder att arbeta effektivt och ansvarsfullt med miljöutsläpp.

Företaget utför såväl villkorsmätningar för att säkerställa efterlevnad av miljötillstånd som jämförande mätning enligt Naturvårdsverkets avgiftssystem för NOx. Dessutom erbjuder företaget hjälp med kalibreringsmätningar (QAL2 och AST enligt SS-EN 14181:2014) av automatiska mätsystem (AMS) och garantiprov i nyproducerade anläggningar. På det konsultativa området erbjuder Ilema experthjälp vid periodiska besiktningar där de bedömer om verksamheten uppfyller gällande regelverk (miljölagstiftning).

Kontakt

Algolgatan 4
583 35 Linköping

www.ilema.se