Search

Greater Than

Greater Than har skapat en teknologiplattform som kan räkna på risk i realtid, under tiden som du kör din bil. Utifrån det har företaget skapat en bilförsäkring som kostar mindre ju bättre eller mindre du kör. Genom att Greater Than kan beräkna varje förares unika riskbeteende bakom ratten gör det att man kan skapa en beteenförändring genom att ge rätt incitament för föraren att köra bättre och mindre, då försäkringen inte kostar lika mycket då.

* Greater Thans försäkringslösning har kapaciteten att minska globala CO2-utsläpp med 100 miljoner ton per år, enligt Världsnaturfonden WWF och Svenska Energimyndigheten.
* Genom att erbjuda försäkringslösningen till befintliga försäkringbolag kan tekniken enkelt appliceras i befintliga system.
* De förare som kör med Greater Thans försäkringslösning minskar sina CO2-utsläpp med 17 % och minska sina försäkringskostnader med upptill 70 %.

Tekniken banar väg för en grönare miljö där föraren belönas om hen kör säkert, något som inte bara gynnar miljön, men även räddar liv.

Kontakt

Karlavägen 58
11449 Stockholm

www.greaterthan.eu