Search

European Composting System AB

Quantor Organic waste Solutions är ECSAB och Ecosavers nya produktsortiment av produkter, sammansatta i ett helhetssystem för optimal hantering av organiskt avfall. Allting återanvänds och skapar nya intäktsflöden för kunderna.

QuantorXL "trumkompostering" klarar Naturvårdsverkets krav för hygienisering av slam. ECSAB's QuantorXL trumkompostering har sedan 2009 ett av Jordbruksverket godkänt system för hygienisering av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG nr 1774/2002) enligt gällande valideringsmetod.
QuantorXL kommer således även att uppfylla Naturvårdsverkets krav för hygienisering av slam (enligt rapport 6580 sept 2013, Hållbar återföring av fosfor). ECSAB erbjuder allt från små skalbara kontainerbaserade vattenreningslösningar till stora anläggningar.

Kontakt

Ekoxegatan 8
749 44 Enköping

www.ecosaver.se