Search

Enzymex miljöteknik AB

Genom användning av Enzymex produkter säkras miljön från föroreningar på ett för företagen betydligt enklare och kostnadseffektivare sätt än med andra produkter som idag finns på marknaden.

Produkternas unika egenskap är att de filtrerar bort kolväten men släpper igenom rent vatten. Genom användning av produkterna filtreras eventuella föroreningar bort och enbart rent vatten släpps ut. Idag finns det inga liknande produkter på marknaden. Företagets kunder är några av de största bolagen i Skandinavien inom energisektorn.

Kontakt

Brödragatan 34
412 74 Göteborg

www.enzymex.se