Search

Energeotek AB

Energeotek erbjuder den banbrytande förnyelsebara systemtekniken NxGeo (Next Generation Geothermal energy Systems) avsedd för Smarta Hållbara städer, samhällen och industrier. NxGeo systemtekniken bygger på innovativa metoder för ett etablera och utföra omvandling av lågtempererad naturlig geotermisk värme i berggrunden till värme, kyla, el och kaskadbaserade värmeprodukter. Kundsegmenten utgörs av bl.a. kommuner, städer, energibolag, industrier, fastighetsbolag och de nya marknadsaktörerna inom förnyelsebar energi.
Systemet kan också användas i exempelvis bad- och sportanläggningar, växthus och fiskodlingar.
NxGeo öppnar upp marknadsperspektiv för globala etableringar av förnyelsebar och kostnadseffektiv basenergi för städer, samhällen, industrier och fungerar i princip överallt på jordklotet. NxGeo-systemet är flerfaldigt prisat i svenska och i internationella sammanhang för dess potential att utgöra en betydande beståndsdel i energiomställningen till hållbara städer och samhällen.

Kontakt

Gammelbackavägen 4b
69151 Karlskoga

www.energeotek.se