Search

Ecotraffic AB

Genrebild för transportsystem.

Ecotraffic utför forskning, analys och driver studier på motorteknik, alternativa motorbränslen, utsläpp och tekniska processer.

Ecotraffics fokus på dessa områden är att bidra till att minska skadliga luftföroreningar i miljön och bidra till en långsiktig lösning på dessa problem.

Erbjuder utbildning

Andra områden som Ecotraffic arbetar med är miljöledning, miljörevision, energieffektivitet och analys av miljöpåverkan. Ecotraffic bedriver också utbildning av privata och offentliga företag inom ovan angivna områden.

Kontakt

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm

www.ecotraffic.se