Search

EcoGuard AB

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. 

EcoGuards lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer. Företaget erbjuder teknisk analys, produkter för energimätning, installation och mätinsamling.

Med vår molntjänst CURVES samlar fastighetsägare enkelt mätdata på ett ställe för presentation och analys.

Kontakt

Elementvägen 14
702 27 Örebro

www.ecoguard.se