Search

Ecofiltration Nordic AB

Ecofiltration är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer Polonite fosforfilter, som avlägsnar och återvinner fosfor från avloppsvatten.

Fosfor är en ändlig resurs som orsakar övergödning och behöver återföras till jordbruksområden på ett hållbart sätt. Det mättade Polonite är rikt på fosfor och kan användas som ett långsam gödningsmedel som frigör fosfor i samma takt som anläggningens upptag. Den reaktiva filterbäddtekniken har också andra nyttiga funktioner som kan användas för att behandla slam, lukt, desinfektion och mikroföroreningar.

Tekniken, som bygger på över 20 års forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, minskar kemikalieanvändningen och förvaltnings- och underhållskostnader för avloppsreningsverk.

Ecofiltration kan ge en lösning för privat avloppsvatten, för kommunala reningsverk (WWTP) och specialiserade lösningar för jordbruk och boskapsskötsel.

Kontakt

Åldermansvägen 19
171 48 Solna

www.ecofiltration.se